• Przedszkole Gminne w Cieninie Kościelnym

  • Cienin Kościelny 82, 62-400 Słupca

  • Telefon: (63) 277-20-13

  • Poczta elektroniczna: przedszkolecienink@wp.pl

Copyright 2018 - Custom text here
7.00-8.00 Zajęcia opiekuńczo wychowawcze w grupie łączonej. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań
8.00-8.50

 Witamy się i rozmawiamy, rysujemy, bawimy się klockami, śpiewamy podejmujemy, zabawy rozwijające mowę i myślenie wyzwalające aktywność twórczą i ekspresje dziecka.

Ćwiczenia poranne i zabawy ruchowe ze śpiewem

8.50-9.00

Przygotowanie do śniadania- zabiegi higieniczne

9.00-9.20 Śniadanie
9.20-9.30 Czynności higieniczne po śniadaniu mycie zębów i rąk
9.30-11.30 Uczestniczymy w zajęciach kierowanych przez Panią, malujemy, lepimy, rysujemy, śpiewamy, tańczymy, wycinamy, uczestniczymy w zabawach konstrukcyjnych, badawczych i gimnastykujemy się, wychodzimy na wycieczki, spacery, do biblioteki, czasami zapraszamy do nas gości albo bierzemy czynny udział w przedszkolnych uroczystościach
11.30-11.45 Przygotowanie do obiadu- czynności higieniczne
11.45-12.15 Obiad- praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem, dbanie o utrzymanie czystości na stolikach
12.15-13.30 Poobiedni relaks w przedszkolu- odpoczynek poobiedni, kwadrans z bajką- relaksacje przy muzyce, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia dodatkowe, zajęcia podejmowane z  inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne, zabawy w terenie
13.30-13.45  Przygotowanie do podwieczorku
13.45-14.05 Podwieczorek
14.05-15.00

Pożegnanie dnia w przedszkolu- teraz każdy bawi się w to co lubi najbardziej lub uczestniczy w zajęciach z Panią w małych grupach, własna aktywność dzieci, zabawy dowolne  w Sali i na powietrzu.

Rozchodzenie się dzieci do domów