Drukuj
8.00-8.40

 REALIZACJA PODSTAWYPROGRAMOWEJ

zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka. Obserwacja dzieci, diagnozowanie ich zachowań i umiejętności. Wspomaganie i korygowanie ich rozwoju-praca z dziećmi z deficytami rozwojowymi oraz z dziećmi zdolnymi. Zabawy kołowe ze śpiewem, zabawy rytmiczne, ruchowe i dydaktyczne.Gimnastyka poranna -zabawy ruchowe w sali. Przygotowanie do śniadania-kształtowanie nawyków higieniczno-kulturalnych.

8.40-9.10

Śniadanie - realizacja zadań prog5ramowychw tym zakresie. Czynności higieniczne po śniadaniu, mycie zębów, przygotowanie do zajęć.

9.10-10;30 Zajęcia edukacyjne inspirowane przez nauczyciela realizowane według wybranego pogramu wychowania przedszklnego. Wielozmysłowe poznawanie świata. Rozwijanie u dzieci czynności intelektualnych potrzebnych w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji.
10:30-11:30 Gry i zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela, zajęcia sportowe, spacery, wycieczki. Przygotowanie do obiad-rozwijanie samodzielności w czynnościach samoobsługowych.
11:30-12:00 Obiad - kształtowanie kulturalnego zachowania się przy stole- realizacja zadań programowych w tym zakresie.
12:00-13:30

CZĘŚĆ POOBIEDNIA

relaks poobiedni- słuchanie muzyki relaksacyjnych, bajek czytanyc przez nauczyciela.  wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka, ciekawości, aktywności i samodzielności. Ćwiczenia utrwalające, omawiane zagadnienia, przygotowanie do podwieczorku.

13:30-14:00 Podwieczorek - wdrążanie do utrzymania ładu i porządku przy stoliku. Uczenie samodzielności.
14:00-15:00 Zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań, dydaktyczne, manipulacyjne, konstrukcyjne. Zabawy ruchowe w sali lub ogrodzie przyszkolnym.                            Rozejście się do domu.